Skattekonto

Citat från Skatteverkets hemsida:

"Alla fysiska eller juridiska personer som ska betala någon form av skatt eller avgift tilldelas ett skattekonto. Detta konto omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar."

"På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan beräknas dag för dag på det aktuella saldot."

Man får alltså ränta på de pengar man har innestående hos skatteverket på sitt skattekonto. Då kan man undra huruvida kapitalinkomstskatt på 30% tas ut. Svaret ges i nästa mening:

"Intäktsräntan är skattefri."

Detta är dock inte hela sanningen, ty:

"Räntorna på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. " "Intäktsräntan är 45 % av basräntan."

I praktiken tar skatteverket alltså 55% av räntan i skatt, genom att bara ge dig 45% av basräntan. Det är därmed inte lönsamt att spara pengar hos skatteverket, och särskilt inte just nu eftersom basräntan den senaste tiden legat på 0%.

Däremot är det lönsamt att låna pengar av skatteverket (dvs vara skyldig det pengar), förutsatt att man betalar lågkostnadsräntan som för närvarande också är 0%.

"Låg ränta beräknas bl.a. på belopp som
* överlämnats till Kronofogden för indrivning
* Skatteverket gett anstånd med att betala
* uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol
* uppgår till högst 10 000 kr."

Kommentarer

Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mail:(publiceras ej)
URL:
Kommentar: