FPTP vs AV

Imorgon går det brittiska folket till folkomröstning för att avgöra ifall de ska göra om valsystemet. Nedan följer vad jag har uppfattat av det hela.

Som vi fick lära oss i gymnasiet ser systemet ut som följer: Landet är indelat i ungefär 650 valkretsar (constituencies), och varje valkrets väljer sin egen parlamentsledamot (MP).

Detta innebär att valet blir icke-proportionellt av två anledningar:
1. De olika valkretsarna är olika stora, så beroende på var du bor har du olika mycket makt.
2. Om exempelvis A-partiet har 49% stöd i alla valkretsar medan B:arna har 51%, då får B alla mandaten eftersom de vinner i varenda valkrets.

Dock tycker man om detta system eftersom man anser att det ger bättre lokal förankring då varje parlamentsledamot är direkt framröstad av en specifik valkrets.

Reformen som det ska folkomröstas om imorgon förändrar inget av det ovanstående, utan det handlar istället om hur framröstningen av parlamentsledamöterna i varje valkrets ska se ut.

Frågan är alltså "Hur väljer man en enda ledamot från flera kandidater på bästa sätt?".

I dagsläget har man ett system som kallas "First Past the Post". Det innebär att alla lägger var sin röst, och den kandidat som får flest röster vinner. (Namnet antyder att det finns en procentgräns man måste komma över för att vinna, men så är inte fallet.)

Alternativet, som kallas "Alternative Voting", innebär att alla får lista kandidaterna i preferensordning. Sedan upprepar man följande procedur: För varje kandidat räknar man ihop hur många listor denna står överst på, och kastar ut den som har färst. Denna stryks från alla röstlistor, och så börjar man om igen. (Detta är nästan ekvivalent att folket får gå till val i flera omgångar, och i varje omgång kastas det minst omtyckta alternativet bort.)

Det klassiska scenariot för att motivera AV framför FPTP är när det står flera liknande kandidater mot en enda motståndare (exempelvis i en omröstning mellan McDånken, Burger King, Max och IKANOs buffé). Under FPTP kan den udda kandidaten vinna trots att den skulle förlora en en omröstning mot varje annan kandidat separat (exempelvis om hamburgarrestaurangerna får 2 röst var medan buffén får 3). Under AV kommer då istället de likartade kandidaterna åka ut en efter en tills en majoritet vill ha den enda återstående hellre än den udda.

Notera dock att Arrows omöjlighetsteorem ger en mängd rimlighetskriterier som inte kan uppfyllas samtidigt, så till varje röstsystem finns det ett scenario som påvisar brister i det.

Den som är mer intresserad kan läsa Gowers tre långa rantar om saken (främst pro-AV).

Kommentarer

Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mail:(publiceras ej)
URL:
Kommentar: